به جیبی لرن خوش آمدید

Deal of the day - up to 30%!

Lenovo G710

۱۷,۵۴۰ ریال

Lenovo G710

Lenovo G50-70

۱۳,۸۴۶ ریال

Lenovo G50-70

Lenovo G50-30

۱۲,۷۹۸ ریال

Lenovo G50-30

Lenovo G700

۱۷,۸۰۸ ریال

Lenovo G700

Lenovo B50 45

۱۲,۷۵۰ ریال

Lenovo B50 45

Lenovo S2030

۱۳,۷۲۰ ریال

Lenovo S2030

Lenovo Y70-70

۶۰,۴۹۰ ریال

Lenovo Y70-70

Lenovo IdeaPad U430p

۳۰,۶۹۰ ریال

Lenovo IdeaPad U430p

Lenovo M30 70

۱۷,۳۳۶ ریال

Lenovo M30 70

Lenovo THINKPAD Edge E555

۲۲,۱۸۸ ریال

Lenovo THINKPAD Edge E555

Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro

۷۵,۰۰۰ ریال

Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro

Lenovo IdeaPad Y510p

۳۷,۹۹۰ ریال

Lenovo IdeaPad Y510p

Here's some hand-picked products for the Deal of the day!